Projektledning

Inredning av aktivitetsbaserade eller traditionella kontor innebär mycket planering, pappersarbete och hantverk. I våra inredningsprojekt får du därför hjälp på ett tidigt stadium – en egen projektledare som håller i allt från rivning och renovering till ombyggnad och flytt, och ser till att projektet uppnår det resultat som du förväntar dig. En personlig kontakt du kan ringa när som helst, och som håller dig uppdaterad i varje stund. Det är så vi driver projekt.

Vi är med er genom alla stegen

Steg 1

• Uppstartsmöte

• Behovsanalys

• Budget

• Tidsplan

• Lokalanpassning

• Projektmöten

Steg 2

• Ritningar

• Inventering

• Belysningsberäkning

• Belysningsritning

Steg 3

• Inredningskoncept

• Moodboard

• Färg, form och funktion

• Återvinning

• Hållbarhet

• Inköp

• Foliering

• Gardiner

• Mattor

• Möbler

Steg 4

• Byggbesiktning

• Genomförande

• Montering

• Leverans

• Logistik

• Besiktning