Våra rum

Det är lätt att stirra sig blind på enskilda delar i ett inredningsprojekt, oavsett om det är litet eller stort. Ju tidigare vi kommer in i ett projekt, desto mer kan vi därför påverka helheten för det färdiga resultatet – från rum av rå betong till förändring i befintliga lokaler.

Vi projekterar, projektleder och inreder vid nyproduktion, renovering och förändring, från första skiss till inredning levererad på plats.

Vårt fokus ligger på det som betyder mest för människor – hälsa, trivsel och funktion.

Arbetsplatsen

Arbetsbord för olika funktioner och miljöer, med eller utan elstativ, som erbjuder ett stort urval av skivlayouter och möjligheter att välja färg, form och design. För eleganta och funktionella arbetsplatser med personlig identitet.

Mötesrummet

Möten i kreativa miljöer ställer även krav på möblerna. Våra konferensbord finns i en mängd varianter och storlekar, även för videokonferens och modern kommunikation. Den funktionella designen passar lika bra i styrelserum som i öppna kontor.

Entré / reception

Receptionen är det första som möter besökarna och ger det första, viktiga intrycket av ditt företag. Receptionsdisken behöver även fungera som mötesplats och arbetsplats, med både genomtänkt funktion och god ergonomi.

Lunchrummet

Ett brett program med komfortabla möbler och ett formspråk designat för lunchrum, pausrum och mötesrum. Den höga kvaliteten klarar långvarig, daglig användning i den offentliga miljön.

Lounge / fika

Kompletta sittmöbelserier med solitära sittmöbler och sektionssoffor, för möten, paus och avkoppling. Möbler som bidrar till en vacker, funktionell och inspirerande miljö och med en kvalitet som klarar långvarig, daglig användning.

Aktivitetsbaserat kontor

Möten, koncentrerat arbete, kreativa processer och teamarbete ställer olika krav på den fysiska miljön. Vi designar aktivitetsbaserade kontor så att medarbetarna själva kan styra var och hur de utför sitt dagliga arbete.

Önskar ni offert eller mer information

Kontakta oss på tel. +46-8-647 22 11 eller info@crierum.se