Vad vi gör

Crierum Projekterar & Inreder AB har mer än 30 års erfarenhet av inredning för offentliga miljöer.

Vi är en komplett inredare med gedigen kunskap inom ett brett område. 
Vi är inte uppknutna till någon viss möbelleverantör, vi levererar de möbler som passar in på Ert företag.
Vi väljer produkter fritt efter de behov som finns i varje inredningsuppdrag. Bland våra leverantörer finns aktuella och ledande varumärken.

Projektledning, Ni har ett projekt och söker samarbetspartner inom inredning, flytt el. renovering ? Ett projekt EN leverantör ! Visst låter det för bra för att vara sant…

Vi har bred kunskap om projektledning inom flyttar där man oftast behöver inventera befintliga möbler för att se vad som passar in i den nya lokalen. Vi ombesörjer inritning på den nya ritningen. Där efter behövs ofta inredningen kompletteras, det innebär ett komplett inredningsförslag med färgsättning m.m. Eller om Ni står inför förändringar i befintliga lokaler. Vi projekterar och utför renoveringar, stora som små.

Kontakta oss för mer info.

rating-1