Aktivitetsbaserade kontor

Idag talas det ofta om aktivitetsbaserade kontor, men vad betyder det i praktiken? Vilka fördelar kan en aktivitetsbaserad arbets- och mötesplats innebära? I korthet kan man säga att det går ut på att kontoret utformas så medarbetarna själva kan styra var och hur de utför sitt dagliga arbete.

Möten, koncentrerat arbete, kreativa processer och teamarbete ställer olika krav på den fysiska miljön. Därför gäller det att undersöka hur medarbetarnas behov ser ut och planera kontorets utformning därefter.

Aktivitetsbaserade kontor är ett förändringsprojekt som innebär stora utmaningar. Men gör man på rätt sätt finns det stora vinster att hämta. Det handlar om att skapa miljöer som är anpassade för alla sorters arbeten som medarbetarna gör under en dag. Sluta prata om kvm/arbetsplats, tänk istället kvm/medarbetare. I Sverige tillbringar vi i snitt bara 35% av arbetstiden vid våra skrivbord. Dagens teknik innebär att vi är mindre platsbundna.

A2 innebär att tre saker måste hänga ihop – den virtuella miljön, den fysiska miljön och företagets kultur och beteende. A2 är flexibilitet/dynamik på riktigt, att kunna öka eller minska medarbetare utan att flytta en enda stol eller lägga till en enda möbel. Det innebär inte att fasta arbetsplatser är fel, A2 är helt enkelt ett annat sätt att förhålla sig. Resultaten kring de aktivitetsbaserade kontoren hittills är mycket positiva, såväl från forskningen som från dom företag som jobbar enl A2.

Vi hjälper Er att hitta en lösning som passar Er.